Általános Szerződési Feltételek2024-04-03T12:40:11+02:00

Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződései Feltételek az alábbi Szolgáltató és a Ön, mint a www.pontjoanya.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevő vásárló között létrejött távol lévő felek között kötettett szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a Szolgáltató, mind a Vevő részéről. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és fizetési kötelezettséggel jár.

1. Cégadatok (Szolgáltató):

Dr. Dénes Ivett és Társa Kft.,
Székhely: 2500, Esztergom, III. Béla király u. 3/B.
Adószám: 26758617-2-11
Cégjegyzék száma: 11-09-027019
tel.: 06-70-574-1499
e-mail: info@pontjoanya.hu

Dr. Dénes Ivett e.v.

Székhely: 2500, Esztergom, III. Béla király u. 3/B.

Adószám: 68759371-1-31

nyilvántartási szám: 52210451

tel.: 06-70-574-1499
e-mail: info@anyagyere.hu

Tárhelyszolgáltató:

3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III./11. telefonszám: 06-24-886-491

2. Elérhető termékek, szolgáltatások:

1. Online klubtagság.

2. Online kurzusok

3. Workshopok, elődások

A termékek és szolgáltatások ára tárgyi adómentes (TAM), humán egészségügyi szolgáltatás.

Az egyéni vállalkozásban kizárólag magánszemélyeket szolgálunk ki, a 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről szerinti magyar és külföldi kifizetőknek (gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyéni vállalkozók) nem értékesítünk terméket vagy szolgáltatást. (Részletek: A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény) 

3. A rendelés menete:

 • Töltse ki a megrendeléshez szükséges formanyomtatványt, a kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítése céljából. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a megrendelő felel, az ebből következő károkért, többletköltségért ő felel (hibás e-mail cím megadása miatt a visszaigazoló e-mailek kézbesíthetetlensége).
 • Olvassa el az általános vásárlási feltételeket és a weboldal adatkezelési szabályzatát. A megrendelés leadásának feltétele ezek ismerete és elfogadása.
 • A megrendelés gombra kattintva a megrendelő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a megrendelő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.
 • A megrendelő a megrendelésről e-mailben visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a megrendelő részére.
 • A különböző szolgáltatások vagy termékek korlátlan alkalommal megrendelhetőek, amennyiben készleten vannak vagy az adott időpontban elérhető szolgáltatást jelentenek (lehet többféle előadásra, workshopra jelentkezni, többszörös előfizetés is létesíthető, több konzultáció is foglalható egyszerre).

 4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelés feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelést bármikor le lehet adni, a feldolgozás vagy automata rendszereken keresztül, folyamatosan, vagy a soron következő munkanapon történik meg. A megrendelés teljesítésére a sikeres bankkártyás fizetés után, utalás esetén a pénz bankszámlánkra érkezése után kerül sor.

5. Fizetés
A termék kifizetésére online bankkártyás fizetési mód érhető el, a SimplePay és a Stripe rendszere segítségével, emellett bizonyos termékeknél, szolgáltatásoknál utalással is rendezhető az ár. Csekkes fizetés nem elérhető. Más online fizetési módra nincs lehetőség (pl. Paypal).

Az utalás banki költsége (külföldi bankszámla, devizában történő utalás esetén ez jelentős összeg lehet) minden esetben a vásárlót terheli, ennek mértékét a bankszámlája szabályzata szabja meg. A szolgáltatást abban az esetben tudjuk megkezdeni, ha a pontos összeg megérkezett a számlánkra. A vásárló felelőssége, hogy az utalás vagy a pénzváltás költségét ne az átutalt összegből vonja le a bank, hanem külön számolja fel. Az utalás befogadása és a bankkártyás fizetés kapcsán semmilyen külön díj nem kerül részünkről felszámolásra.

Devizában történő utalás esetén az aznapi középárfolyammal lehet indítani az utalást vagy e-mailben lehet kérni az adott devizában történő pontos összeg megadását.

Amennyiben az átutalással történő megrendelés esetén a termék vagy szolgáltatás ára 8 napon belül nem érkezik meg a bankszámlánkra, akkor a megrendelés törlésre kerülhet. A határidő lejárta előtt megpróbáljuk e-mailben vagy telefonon elérni a megrendelőt az elmaradt utalásra való figyelmeztetéssel. Ennek sikertelensége nem zárja ki a megrendelés határidő lejárta utáni törlését. Ha a határidőn túl érkezik meg az átutalás, akkor az visszautalásra kerülhet az adott bankszámlára.

Ha a bankkártyás fizetés megszakad, 8 napon belül lehet újabb tranzakciót indítani és kifizetni a megrendelt terméket vagy szolgáltatást. A határidő lejárta után a megrendelést törölhetjük.

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatokat nem látjuk, nem tároljuk, nem tudják tőlünk ellopni, ezt a fizetési szolgáltatónak adja meg a vásárló.

6. Elállás joga
A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@pontjoanya.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A nyilatkozatmintát ide kattintva töltheted le.

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia keretében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában, és a letöltéshez szükséges linkre kattintva a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adja arra, hogy tudomásul veszi,  hogy a termék letöltésével  elveszíti a fogyasztó az elállási jogát.

Az online kurzusok, workshopok, tudástárak, előfizetéses szolgáltatások, előadások megrendelése esetén ezen ÁSZF elfogadásával a megrendelő kifejezett beleegyezését adja abba, hogy tudomásul veszi, hogy lemond az elállás jogáról és a megrendelés gomb megnyomásával ez a nyilatkozata megerősítést nyer.

Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott
határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre, előadásra, workshopra vagy tréningre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ez abban az esetben is irányadó, ha a vásárló olyan online eseményre vásárol belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel egy időben elérhető (élő közvetítés). Ebben az esetben a szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Amennyiben a vásárló olyan online eseményre vásárol belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint a „Videó megtekintése” gombra kattintva, vagy a videó megtekintését bármely módon megkezdve a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszem a tartalom megtekintését már megkezdte.

Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti felénk, az info@pontjoanya.hu email címre küldött elektronikus, vagy a Dr. Dénes Ivett (és Társa Kft.) nevére és 2500 Esztergom, III. Béla király 3/B. postai címre küldött hagyományos levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni.

A konzultációk lemondásának feltételei:

A lefoglalt időponttól számolva minimum egy héttel korábbi lemondás (minimum 168 óra) esetén a konzultáció díja 100 %-ban visszafizetésre kerül a befizető bankkártyájára vagy bankszámlájára.

72 órán túli és 1 héten belüli lemondásnál 50 % a visszatérítés mértéke, 72 órán belül pedig már nincs lehetőség a visszatérítésre. Tehát, ha az időpontod 2019. szeptember 19-re, 12:00-ra szól, akkor 2019. szeptember 12-én, 11:59-ig tudod azt lemondani a 100%-os pénzvisszatérítésig. Ha 2019. szeptember 16-án 11:59-ig mondod le az időpontod, akkor a befizetett konzultációs díj 50 %-a jár vissza. 2019. szeptember 16. 12:00-órától nem tudjuk visszafizetni a konzultáció díját. A lemondás történhet az automata rendszeren keresztül, a visszaigazoló e-mailben megadott linken vagy az info@anyagyere.hu e-mail címre küldött e-mailben. A lemondás után a helyet felszabadítjuk, az szabadon foglalható lesz bárki számára. Ha pedig jár neked visszatérítés, akkor azt 3 munkanapon belül visszautaljuk a részedre. A fenti szabálytól egyéni elbírálás kapcsán eltekinthetünk.

Ha a személyes konzultáción nem jelentkezel a lefoglalt időpontban vagy nem vagy elérhető telefonon, Skype-on, akkor sem jár vissza a konzultáció díja. Vészhelyzet esetén ettől eltekinthetünk. Késés esetén nincs lehetőség tovább tartani a beszélgetést, az előjegyzés szigorúan meghatározott ütemben zajlik.

A konzultációk időpontja módosításának feltételei

48 órán belül nem lehetséges, előtte szabadon módosítható a szabad időpontok bármelyikére. A módosításra a visszaigazoló e-mailekben található linkre kattintva van lehetőség. Egyedi időpont kérésére jelenleg nincs lehetőség.

Ha miattunk késik vagy nem valósul meg a beszélgetés, természetesen teljes mértékben kártalanítunk, soron kívül adunk új időpontot vagy pótoljuk az elmaradt időt, illetve visszafizetjük a konzultáció díját.

7. Szavatosság

A vevő a szolgáltatóval szemben a termék kézhezvételétől számított 2 évig termék – és kellékszavatossággal élhet a vételár leszállítására és elállásra vonatkozóan.

8. Panaszkezelés
Panaszbejelentés: info@pontjoanya.hu vagy 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/B.
A szolgáltató a panaszt haladéktalanul, legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálja és az kivizsgálás eredményéről írásos formában értesíti a panasz benyújtóját.

Panasz benyújtásának egyéb lehetőségei:

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677

• Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei

• Békéltető testület: ha az ügyfél a vitás kérdést bíróságon kívül, békés úton szeretné rendezni.

Elérhetőség: Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Tel.: 06-34-513-010, e-mail: kemkik@kemkik.hu

• Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

9. Az Anyamosoly Garancia érvényesítésének feltételei:

Az Anyamosoly Garancia a Pont jó anyák Klubja online előfizetéses  szolgáltatás megvásárlása esetén, a megvásárlástól (sikeres bankkártyás fizetés) számítva 14 naptári napig érvényesíthető.  Az előfizetés ára visszajár abban az esetben, ha ezt időben jelzi a vásárló az info@pontjoanya.hu e-mail címre küldött levélben. A visszautalás minden esetben bankkártyára történik, másfajta visszatérítés nem lehetséges. A garanciát csak a vevő kérheti, hozzátartozó, rokon vagy más személy nem érvényesíthető.

A garancia érvényesítésének menete:

1. E-mailben jelezni a garancia igénybevételét a 14 naptári napos határidőn belül, a vásárló e-mail címéről. Ha pl. a szolgáltatás 2021. 03. 10-én jött létre, akkor a garanciával 2021. 03. 24-éig lehet élni.

Kizárólag az előfizetés tudásanyagait tartalmazó tagsági oldalra történő belépés általunk előidézett technikai lehetetlensége esetén tudunk eltekinteni a fenti határidő tartásától.

2. Az előfizetés díjának visszatérítése 3-5 munkanapon belül történik meg. Az utalás költségét mi álljuk. A vásárláskor kiállított számla sztornózásra kerül, a sztornó számla pedig kiküldésre.

3. A garanciaigény jelzésének megtörténte után azonnali hatállyal megszűnik az előfizetőnek a hozzáférése a tagsághoz járó termékek vagy szolgáltatások igénybevételéhez, vagy megvásárlási lehetőségéhez. Ennek nem feltétele a visszautalás sikeres megtörténte.

4. A garanciaigény érvényesítése a visszatérítés elindításának pillanatáig vonható vissza, amint a visszatérítés megtörténik és a számla sztornózásra kerül, erre már nincs mód.

5. Amennyiben a 14 naptári napos határidő lejártáig nem történik meg a vevő részéről a garancia igénybevételének e-mailben történő jelzése, a garancia már nem érvényesíthető. Telefonon, Messenger üzenetben jelzett igények nem érvényesíthetőek, a garancia igénybevételének feltétele, hogy szükség esetén a vásárló igazolni tudja a vásárlás megtörténtét, a vásárlás adatainak megadásával.

6. A garanciával élő személynek a továbbiakban a Dr. Dénes Ivett( és Társa Kft) megtagadhatja további termékek eladását vagy szolgáltatások nyújtását, egyéni elbírálás alapján.

7. Amennyiben az előfizető tévedésből kétszer fizet elő ugyanarra a szolgáltatásra, vagy nem mondja le azt időben, akkor méltányossági alapon kizárólag akkor tudjuk visszajuttatni a befizetett tagsági díjat vagy díjakat, amennyiben az ezzel kapcsolatos kérés e-mailben, az előfizető e-mail címéről a levonás napjától számítva a következő hónap 18-áig megérkezik hozzánk, azaz a havi ÁFA bevallás beadása még nem történt meg. Az ezen dátum után érkező kéréseket nem áll módunkban teljesíteni, még méltányossági alapon sem.

A méltányossági alapon történő visszafizetés esetén az előfizetés vagy annak megújulási napja és a visszafizetést elrendelő döntés napja közti időszakban az előfizetési szolgáltatás él, elérhető a vásárló részére, így ezeknek a napoknak a szolgáltatási díja – attól függetlenül, hogy az előfizető ténylegesen igénybe veszi-e az adott szolgáltatást vagy sem – nem kerül visszatérítése, ennek díja 200 Ft/nap, illetve minimum 2000 Ft. Az elbírálás határideje a kérés e-mailen történő beérkezésétől számítva maximum 5 munkanap.

A bankkártya lejárta nem garantálja az előfizetés megszűnését, bizonyos bankkártyák érvényesek maradhatnak, ezzel kapcsolatban a kártyakibocsájtó bank tud részletes információt adni.

A Garancia kiterjed az online kurzusra jelentkezőkre is, az alábbi feltételekkel:

1. A Garanciaigény kizárólag e-mailben lehet jelezni (info@pontjoanya.hu) a vásárló e-mail címéről küldött elektronikus levélben.

2. A garanciaigénynek a kurzus anyagaihoz való hozzáférés pillanatától 24 órán belüli határidővel kell megérkeznie.

3. A kurzus hozzáférésének pillanata a sikeres fizetésről küldött visszaigazoló e-mail elküldésének pillanata, amelyben a vásárló a tudásanyagokat tartalmazó tagsági oldalra való belépéshez szükséges adatokat kapja meg.

4. 24 órán túli jelzés esetén, vagy más csatornán történő garanciaigény érvényesítés kísérlet esetén a garanciát nem tudjuk teljesíteni.

5. A nem jól megadott e-mail cím, vagy a visszaigazoló levelünk spam mappába érkezése nem mentesíti a szolgáltatót a határidő tartása alól.

6. Kizárólag a kurzus anyagait tartalmazó tagsági oldalra történő belépés általunk előidézett technikai lehetetlensége esetén tudunk eltekinteni a 24 órás határidő tartásától.

7. A garanciaigény jelzésének megtörténte után azonnali hatállyal megszűnik az előfizetőnek a hozzáférése a tagsághoz járó termékek vagy szolgáltatások igénybevételéhez, vagy megvásárlási lehetőségéhez. Ennek nem feltétele a visszautalás sikeres megtörténte.

8. A garanciaigény érvényesítése a visszatérítés elindításának pillanatáig vonható vissza, amint a visszatérítés megtörténik és a számla sztornózásra kerül, erre már nincs mód.

9. A kurzus díjának visszatérítése 3-5 munkanapon belül történik meg. Az utalás költségét mi álljuk. A vásárláskor kiállított számla sztornózásra kerül, a sztornó számla pedig kiküldésre.

10. A garanciával élő személynek a továbbiakban a Dr. Dénes Ivett( és Társa Kft) megtagadhatja további termékek eladását vagy szolgáltatások nyújtását, egyéni elbírálás alapján.

Az Anyamosoly Garancia, mint extra garancia bármikor visszavonható, a visszavonás dátumáig történő vásárlásokra visszamenőleg természetesen a határidők betartásával érvényesíthető.

 

10. Egyebek
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001-es CVIII: tv. illetve a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet az irányadó.
A szolgáltató a Magyar Orvosi Kamara tagja.
A szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF-et módosítani. Az módosítás csak a módosítás után létrejött szerződésekre nézve kötelező.
Szerződés nyelve: magyar
Vásárláskor írásbeli szerződés nem kötünk, így azokat nem iktatjuk.

11. Jogi nyilatkozat

A www.pontjoanya.hu honlap kizárólag az alábbi feltételek elfogadása mellett használható. A feltételek elfogadása minden felhasználóra nézve kötelező, és független a feltételek tényleges elolvasásának tényétől.

Az oldalon található összes tartalom, beleértve a letölthető tanulmányokat és a feliratkozás után küldött hírleveleket is, illetve a szerző által írt tanulmányok, összefoglalók, könyvek, cikkek, szakvélemények és egyéb írások, az általa készített hanganyagok és videófelvételek az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerző, Dr. Dénes Ivett szellemi tulajdonai. A szerző előzetes hozzájárulása nélkül a tartalom részei vagy egésze nem használható fel, sem online, sem nyomtatott formában. Erre csak a szerző engedélyével, írásbeli megállapodást követően, az abban részletezett feltételekkel van lehetőség. A szellemi tulajdont képező termékek a szerző előzetes engedélye nélkül nem terjeszthetőek, nem küldhetőek tovább, nem oszthatóak meg, nem tölthetőek fel az internetre, nem lehet fénymásolni azokat. Az ingyenes és az ellenszolgáltatás fejében történő terjesztés sem engedélyezett.

 

Jogellenes felhasználás esetén: Ha a Dr. Dénes Ivett szellemi tulajdonát képező mű utánközlése, megosztása, továbbítása, feltöltése, terjesztése a szerző írásbeli engedély nélkül történik, akkor az utánközlőnek naponta és oldalanként 30.000 Ft + ÁFA kötbért kell fizetnie. A 70%-nál nagyobb átfedés az eredeti és a másolt oldal között már átvételnek minősül, a kötbér ebben az esetben is él. Az átvevőt nem mentesíti a kötbér fizetése alól, ha nem olvasta ezen nyilatkozatot.

A szellemi termékek engedély nélküli terjesztése, megosztása esetén minden esetben jogi lépéseket teszünk, ha pedig a békés megegyezés feltételei nem adottak, büntetőjogi és polgárjogi intézkedéseket kezdeményezünk.

Honlapon található információk 

A www.pontjoanya.hu oldalon megtalálható információk, az egyéni oktatások, workshop-ok, előadások, a különböző platformokon közzétett cikkek, videók, hanganyagok, hozzászólások, vélemények kizárólag tájékoztató jellegűek, azok közzététele nem minősül ajánlattételnek, orvosi vagy szakmai tanácsadásnak, és nem keletkeztet orvos-beteg viszonyt. Az oldal tulajdonosa nem egészségügyi szolgáltató, nem véges egészségügyi tevékenységet, pszichoterápiát.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a honlap tartalma naprakész és követhető egyen, mindezek mellett azonban nem vállalunk felelősséget a honlapon található információk félreértésen vagy elavultságból adódó felhasználása okán létrejött következményekért.

A honlapon, az összefoglalókban, könyvben és a hírlevelekben megtalálható tanácsokat, az oktatásokon, képzéseken elhangzó információkat, mindenki csak saját felelősségére alkalmazhatja. Amennyiben egészségügyi problémára utaló tünetek vagy panaszok merülnek fel, alapos orvosi vizsgálat szükséges. A honlapon fellelhető információk, tanácsok alkalmazása nem helyettesíti az egészségügyi kivizsgálást és kezelést. A szerzőt nem terheli felelősség az általa megosztott információk felhasználásából fakadó károk miatt. A hozzászólásokra történő online válaszadás csak tájékoztató jellegű.

A honlapon, a hírlevelekben és a letölthető tanulmányokban megtalálható képek forrása: www.pixabay.com, www.adobe.com illetve saját képek.

Készült: 2020. 11. 09.

Frissítve: 2024. 02. 23.

1. számú Melléklet:

Általános szerződési feltételek – Pont jó anyák Klubja

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Dr. Dénes Ivett egyéni vállalkozó és Dr. Dénes Ivett és Társa Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.pontjoanya.hu weboldalon keresztül nyújtott Pont jó anyák Klubja szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.
1. A Szolgáltatást nyújtja

Név: Dr. Dénes Ivett és Társa Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, III. Béla király u. 3/b.

Adószám: 26758617-2-11

Email cím: info@pontjoanya.hu

Telefonszám: 06-70-574-1499

és Dr. Dénes Ivett e.v.

Székhely: 2500, Esztergom, III. Béla király u. 3/B.

Adószám: 68759371-1-31

nyilvántartási szám: 52210451

Panaszkezelés helye: tel.: 06-70-574-1499
e-mail: info@anyagyere.hu

2. A Szolgáltatás részletei

A Szolgáltató által nyújtott Pont jó anyák Klubja szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, gyakorlatias, tudományos ismereteket, információkat oszt meg a klubtagokkal (továbbiakban „Tagok”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Tagokat megismertesse a szülő-gyermek kapcsolattal, válaszkész szülőséggel, anyává válással kapcsolatos legújabb kutatási eredményekkel, a jó szülő-gyermek kapcsolatot támogató legújabb módszerekkel, mely ismeretek felhasználása nagyban segíti a szülőket abban, hogy segíteni tudjanak a gyermeküknek jól fejlődni, mély kapcsolatokat kiépíteni.
3. A szerződés részletei
Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a fenti témákkal kapcsolatos információk, tudományos tények, kutatási eredmények és a kisgyermeknevelési problémák megoldásainak összegyűjtésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, tanulmányok, összefoglalók, esetismertetések), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónapban közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Szolgáltató, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.
A klubtagságoz ajándékba járhat Facebook csoport tagság, ahol a Tagok egymással és a Szolgáltató nyújtójával interakcióba léphetnek. A csoportba való belépés lehetősége bármikor visszavonható. A csoportba való belépés feltétele a csoportszabályzat megismerése és betartása.
4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Tag által a www.pontjoanya.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
A Szolgáltatás többször is megrendelhető.
5. A jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
6. A részvételi vagy tagdíj mértéke
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.
7. A megbízási díj beszedése

A regisztráció során a jelentkezőnek havidíjas fizetési mód választása esetén meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Bérlet vásárlása esetén bankkártyás és előreutalásos fizetési mód lehetséges.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay Szolgáltatás (továbbiakban „Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.) és a Stripe Inc.
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Honlap: www.otpsimple.hu

Stripe Inc.

 • 185 Berry Street Suite 550, San Francisco, CA 94107
 • support@stripe.com

 

A Simple és a Stripe a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A Stripe elérhetősége: www.stripe.com.
A Szolgáltató a havonta vagy a próbaidő lejárta után esedékes megbízási díjat előre, automatikusan, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.
A vásárló felelőssége, hogy a Szolgáltatást mikor, milyen gyakorisággal veszi igénybe. A Szolgáltatás díja nem jár vissza abban az esetben, ha a Tag a Szolgáltatás egyes elemeit vagy egészét az adott hónapban vagy a tagsága alatt nem vagy csak részben veszi igénybe (nem tekinti meg a tudásanyagokat, nem csatlakozik a Facebook csoporthoz, nem lép interakcióba a Szolgáltató szakembereivel vagy a Tagokkal).
Méltányosságból, eseti jelleggel a tagsági díj visszakérhető, amennyiben a kifizetésre 60 napon belül került sor. 60 napon túli kifizetések méltányosságból sem járnak vissza.
8. Számlázás
A megbízási díj levonásának napján a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet  a tudásanyagok elérésére szolgáló tagsági oldalon keresztül juttat el a Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlázási adatok módosítására elektronikus levélben van lehetőség.
9. A Szolgáltatás lemondása, a bankkártya adatainak módosítása
A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását vagy a megadott bankkártya adatainak módosítását elektronikus levélben (info@pontjoanya.hu) vagy a sikeres fizetést visszaigazoló elektronikus levélben elküldött linkre kattintva, vagy a tagsági oldalon kezdeményezheti.
 
10. A tagokat megillető felmondási és elállási jog

A Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.
11. A szerződés felmondása
A Szerződő Felek bármelyike – jelen ÁSZF 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
12. Nem köthető szerződés
Az előfizetői tagság lejárta dátumtól 6 hónapig nem lehet újra előfizetést létesíteni a Vásárlónak. A kedvezményes próbahét kizárólag egyetlen alkalommal rendelhető meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyéni elbírás alapján a szerződést azonnali hatállyal megszüntesse, amennyiben ennek a kötelezettségnek a Vásárló nem tesz eleget.
13. A kártérítés felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. A Szolgáltatás nem orvosi szolgáltatás, nem pszichológia tanácsadás, nem pszichoterápia,  nem helyettesíti a szakszerű orvosi kivizsgálást vagy kezelést. Ha gyermekénél bármilyen tünetet vagy panaszt észlel, kérjük forduljon orvoshoz.
14. A szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.pontjoanya.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére minimum 500.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
15. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.
16. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. A szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések.
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.
18. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@pontjoanya.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Tel: 06-33-542-084

Továbbá:

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
19. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai
 
 3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III./11. telefonszám: 06-24-886-491

Az Általános Szerződési feltételek szerves részét képezi a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójának a vásárlókra vonatkozó részei, így az ÁSZF elfogadása a vásárlásra vonatkozó adatkezelési elvek elfogadását is érinti. Amennyiben a vásárló nem szeretné megadni vagy nem járul hozzá a vásárláshoz feltétlenül szükséges adatai kezeléséhez, illetve a törvényi előírásoknak megfelelő módon és ideig történő tárolásához, a szerződés nem teljesíthető.

frissítve: 2022. 08. 26.

Go to Top